Comisia Județeană de Arbitraj

Despre

Curtea de Arbitraj (CA) este instanța supremă de jurisdicție a Partidului Național Liberal, cu atribuții și competențe privind respectarea prevederilor Statutului  și ale Codului Etic, soluționarea contestațiilor privind sancțiunile disciplinare, precum și soluționarea tuturor comtestațiilor repartizate în competența sa de către statut și prezentul regulament în vederea păstrării disciplinei și moralității în cadrul partidului.

Structura CA Dâmbovița

Președinte

Moțoc Honorius

Moțoc Honorius

Președinte

Membri

Băsceanu Ovidiu

Băsceanu Ovidiu

Membru

Nițoiu Ovidiu

Nițoiu Ovidiu

Membru

Mitru Alexandru

Mitru Alexandru

Membru

    Păun Nicolae

    Păun Nicolae

    Membru